معاون امور بانوان و خانواده رییس جمهور با همراهی استاندار البرز از یک واحد تولید لباس در طاووسیه ساوجبلاغ بازدید کرد. 


صبح دوشنبه دکتر ابتکار در آغاز سفر یک روزه به البرز با هدف بررسی وضعیت بانوان در استان، با همراهی دکتر شهبازی از فعالیت یک بانوی کارآفرین در طاووسیه ساوجبلاغ در قالب ایجاد بستر اشتغال برای بانوان بی سرپرست و بد سرپرست بازدید کرد. این واحد تولید لباس به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ۳۲۰ نفر که حدود ۸۰ درصد آنها بانوان هستند، با سرمایه گذاری حدود ۶ میلیارد تومان، اشتغال ایجاد کرده است.

دکتر معصومه ابتکار در این بازدید وضعیت کاری پرسنل این مجموعه که ۸۰ درصد آنان بانوان بدسرپرست و بی سرپرست هستند را مورد بررسی قرار داد.