ایران در آستانه ورود به جمع کشورهای بسیار توسعه یافته طبق آخرین گزارش سازمان ملل متحد از وضعیت توسعه انسانی ۱۸۹ کشور جهان، ایران با کسب امتیاز ۰.۷۹۸، بالاتر از کشورهایی چون ترکیه، چین، مصر، هند، مکزیک، پاناما، برزیل، گرجستان و تایلند، در صدر کشورهای "با توسعه انسانی بالا" و در آستانه ورود به جمع کشورهای بسیار توسعه یافته قرار گرفت.به گزارش خراسان، شاخص توسعه انسانی بر اساس سه شاخص کلیدی درآمد سرانه (بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به صورت سرانه)، آموزش (متوسط تعداد سال های تحصیل افراد جامعه) و بهداشت (متوسط امید به زندگی)، محاسبه می شود و در نهایت نمره کشورها از نظر این شاخص به صورت عددی بین صفر و یک محاسبه و گزارش می شود. طبق آخرین به روزرسانی سازمان ملل، کشور نروژ با نمره ۰.۹۵۳ در صدر و کشورهای سوئیس، استرالیا،ایرلند و آلمان در رده های بعدی از نظر شاخص توسعه انسانی (HDI) قرار گرفتند. ایران نیز با نمره ۰.۷۹۸ در رده شصتم دنیا و در صدر فهرست کشورهای با توسعه انسانی بالا (HIGH HUMAN DEVELOPMENT) قرار گرفت. گفتنی است به طور معمول کشورهای با نمره ۰.۸ تا ۱ کشورهای با توسعه انسانی بسیار بالا (VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT) و کشورهای دارای نمره ۰.۷ تا ۰.۸ کشورهای با توسعه انسانی بالا قلمداد می شوند. هم اکنون ایران با کسب نمره ۰.۷۹۸ در صدر فهرست دوم و در آستانه ورود به فهرست کشورهای با توسعه انسانی بسیار بالا قرار گرفته است. ایران در گزارش قبلی مربوط به سال ۲۰۱۶ با نمره ۰.۷۷۴ در رتبه ۶۹ جهان و رتبه ۱۸ فهرست دوم قرار داشت.

ایران با پشت سر گذاشتن کشورهایی چون پاناما، صربستان و کوبا در رتبه شصتم کشورهای با توسعه انسانی بالا قرار گرفته است.

گفتنی است بین اقتصادهای در حال ظهور نیز رتبه ایران از چین و هند همیشه بالاتر بوده است. از برزیل و آفریقای جنوبی نیز به ترتیب در سال های ۱۳۸۵ و ۱۳۷۵ عبور کردیم و هم اکنون تنها از کشور روسیه پایین تریم. متن کامل این گزارش را می توانید در لینک زیر ملاحظه کنید.

hdr.undp.org/