لایحه تأمین امنیت زنان که به نام لایحه مقابله با خشونت علیه زنان و لایحه منع خشونت علیه زنان نیز شناخته می‌شود لایحه‌ای است که برای تأمین امنیت جانی و روانی زنان تدوین شد و در آذر ۱۳۹۶ متن نهایی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد....