نایب رئیس کمیته ملی المپیک در خصوص احیای دوباره فدراسیون بین المللی ورزش زنان گفت: این اتفاق بزرگ علاوه بر فعالیت الگودهی به زنان مسلمان میتواند فضایی را فراهم کند که زنان بتوانند در ورزش هایی که پوشش ندارند بدون پوشش حضور پیدا کنند.

طاهره طاهریان گفت: از وزیر ورزش برای توجه به موضوع احیای فدراسیون بین المللی ورزش زنان و حمایت هایی که صالحی امیری در این زمینه داشت، تشکر می کنم .

وی ادامه داد: برای انتخاب مسئول فدراسیون بین المللی ورزش زنان گزینه هایی از واحدهای مختلف معرفی شدند و در مجموع دکتر عرب عامری به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شدند و بررسی شرایط ارتباط ما با کشورهای اسلامی و اعضا برقراری ارتباط بر عهده ایشان است.

طاهریان در خصوص راه اندازی مجدد این فدراسیون اظهار داشت: این اتفاق بزرگ علاوه بر فعالیت الگودهی به زنان مسلمان میتواند فضایی را فراهم کند که زنان بتوانند در ورزش هایی که پوشش ندارند بدون پوشش حضور پیدا کنند.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک عدم حضور مردان، ممنوع شدن فیلمبرداری و عکاسی در مسابقات و خانم بودن تمامی مربیان و کادر فنی مسابقات را از قوانین این فدراسیون دانست که می تواند در توسعه قهرمانی زنان مسلمان بسیار موثر باشند.

وی همچنین توسعه ورزش زنان در بخشهای مختلف آموزش مربی ، داوری ، ورزشکاران تخصصی ، کارشناسان زن ورزشی و ... از دیگر دستاوردهای نگاه تخصصی به ورزش بانوان است.