مدیر کل اموربانوان  و خانواده استانداری تهران خبر داد:

طی حکمی توسط  دکتر محسن بندپی استاندار تهران خانم فاطمه فرزام و لیلا واثقی به سمت معاون فرمانداری شهرستان دماوند و شهریار منصوب شدند.

همین طور خانم پروانه رضایی به عنوان مدیر کل کار، رفاه و تامین اجتماعی استان تهران منصوب شد.

با انتصابات اخیر تعداد معاونین فرمانداری ها ی استان به سه نفر، تعداد مدیران کل استان تهران به ۸ نفر و تعداد بخشداران به ۳ نفر می رسند.

با توجه به نظر مثبت استاندار تهران جای امیدواری بسیار هست که این انتصابات روند رو به رشد بیشتری در اینده داشته باشد. تا پایان برنامه پنج ساله ششم بر اساس مصوبه شورای عالی اداری باید ۳۰ درصد از پست های مدیریتی در سازمان ها و ادارات دولتی به زنان و جوانان اختصاص یابد.