به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده چهاردهمین همایش کارآفرینی زنان با موضوع زنان کارآفرین؛ زندگی و کار توسط انجمن زنان کارآفرین برگزار می شود.

این همایش در  محورهای:  اثرات متقابل مدیریت خانواده و کسب و کار زنان کارآفرین، نقش عوامل جامعه شناختی بر سازگاری زندگی و کار زنان کارآفرین، نقش عوامل روانشناختی بر سازگاری زندگی و کار زنان کارآفرین، نقش عوامل حقوقی بر سازگاری زندگی و کار زنان کارآفرین، تاثیر کسب و کارهای زندگی بر سازگاری زندگی و کار زنان کارآفرین، تاثیر اکوسیستم کارآفرینی بر سازگاری زندگی و کار زنان کارآفرین، بررسی الگوهای مدیریت خانواده و کسب و کار در ایران وجهان برگزار می شود

محل برگزاری این همایش دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) شهرستان قزوین است. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88624594 تماس حاصل فرمایند.