معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اهمیت آب و لزوم برنامه ریزی برای مدیریت آن تاکید کرد که زنان باید در تغییر و اصلاح الگوی مصرف آب، نقش آفرینی کنند. 


معصومه ابتکار روز پنجشنبه در همایش ردپای آب با محوریت بانوان استان گیلان که به صورت ویدئو کنفرانس در سالن نیروی انتظامی در رشت انجام شد، افزود: زنان مدیریت خانواده را به لحاظ معنوی و تربیت فرزندان و همچنین مدیریت منابع و انرژی غذایی را برعهده دارند از این رو می توانند نقش مهمی در اصلاح الگو و هدر رفت آب داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: خانواده نیز در الگوی مصرف نقش مهمی دارد.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اینکه بیشترین مصارف و هدر رفت آب در بخش کشاورزی است، گفت: حدود ۲۸ میلیارد متر مکعب آب هدر می رود و این به همان میزانیست که غذا را از مزرعه تا سفره هدر می دهیم و اگر ارزش غذا را بدانیم، می توانیم جلوی هدر رفت آن را بگیریم.

وی با بیان اینکه بیشترین مصارف اصلی آب در بخش روستاها و کشاورزی است، گفت: امروز آب مسئله بسیار مهمی در همه مناطق کشور است که بایستی برای اصلاح الگوی مصرف در آبیاری و کشاورزی نیز اهتمام داشته باشیم و بانوان در این زمینه نیز می توانند نقش ایفا کنند.

ابتکار با تاکید بر اینکه دولت ها تلاش می کنند تا در این زمینه مدیریت و برنامه ریزی داشته باشند، خاطرنشان کرد: همه افراد اعم از یک فرد یا خانواده و فعالان حوزه اجتماعی چه در شهر و چه روستا، در مورد مسئله آب مسئولیت دارند و می توانند تاثیرگذار بوده و شرایط را تغییر و بهبود دهند.

وی با اشاره به سلسله نشست های آب که از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری وزارت نیرو برگزار می شود، گفت: این نشست ها با هدف ایجاد بسیج اجتماعی برای اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از هدر رفت آب و نیز آلودگی آب و برای توجه و اهمیت بخشی فزون تر به آب در حوزه شهری برگزار می شود.

به گزارش ایرنا قرار بودن همایش ردپای آب با محوریت بانوان استان گیلان امروز (پنجشنبه) با حضور معصومه ابتکار برگزار شود که هواپیمای حامل او به دلیل نامساعد بودن شرایط جوی، به تهران بازگشت و معاون رئیس جمهوری این سخنان را به صورت ویدئو کنفرانس بیان کرد.

۹۹ و ۹۳ صدم جمعیت شهری و ۷۶ و شش دهم جمعیت روستایی استان گیلان از آب شرب بهداشتی برخوردارند.