مرکز آموزش سیاست گذاری مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری دانشگاه الزهرا دوره آموزشی تربیت مدیران راهبردی «ویژه زنان» را  با هدف فضاسازی مناسب جهت انتقال دانش و تخصص مدیران، ترویج و تقویت کار تیمی در حوزه های مدیریتی، تشکیل خزانه ای از مدیران زن جهت به کار گیری در پست های حساس و تقویت تفکر راهبردی در مدیران زن در ۹ محور حکمرانی، سیاست خارجی و روابط بین الملل، زیر بنایی و زیست محیطی، امنیتی و دفاعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، علم و فناوری و عدالت ورفاه اجتماعی برگزار می کند.

مدت زمان دوره ۱۸ ماه خواهد بود که شامل ۱۲ ماه آموزش به همراه بازدیدهای استانی و دستگاهی و ۶ ماه دوره پژوهشی است.

واجدین شرایط از طریق معرفی نهادها، بررسی سوابق تحصیلی و اجرایی و آزمون و مصاحبه انتخاب می‌شوند.

داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۶۶۹۲۰۳۳۱- ۶۶۱۲۴۵۵۲ تماس حاصل فرمایند.