چهاردهمین همایش زنان کارآفرین با موضوع زنان کارآفرین؛ زندگی و کار با حمایت معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار می‌شود 

ایجاد شده در تاریخ:  چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۲ 


انجمن زنان کارآفرین در صدد آن است تا همایش چهاردهم را با موضوع زنان کارآفرین؛ زندگی و کار در بهمن ماه سال جاری برگزار کند.

در معرفی چهاردهمین همایشش زنان کارآفرین آمده است: باور ما این است که از فردای همایش کار اصلی انجمن زنان کارآفرین آغاز می‌شود. ترویج دستاوردهای این همایش یکی از اهداف مهم انجمن در سال ۹۸ خواهد بود . کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی انجمن که هر کدام در بخشی از این همایش نقش مهمی ایفا کردند با برگزاری جلسات مختلف در قالب کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های هم اندیشی، جلسات مشاوره، مطالبه گری در زمینه حمایت‌های لازم در این خصوص، انتشار مقالات، طرح پژوهشی و تعامل با دانشگاه به ویژه دختران فارغ التحصیل و نوکارآفرین به ترویج و جاری ساختن دستاوردهای همایش خواهند پرداخت. هم اکنون نیز طرح‌هایی در این خصوص در انجمن در دست بررسی ست. نقطه قوت همایش سیزدهم تعامل سه بخش دولت، نهاد مدنی و بخش خصوصی بود و باور به لزوم بهره مندی از دانش نهاد مدنی در سیاستگزاری‌ها را افزایش داد. همایش چهاردهم هم بار دیگر تمرین تعامل بود بین  دانشگاه، دولت و نهاد مدنی با این امید که این هم افزایی به درک بهتر از یکدیگر و بهبود اکوسیستم کارآفرینی زنان در ایران شود.