رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: شناسایی و گزارش موارد معلول آزاری، سالمند آزاری و همسرآزاری از جمله خشونت علیه زنان به دلیل رشد خدمات اورژانس اجتماعی و افزایش آگاهی مردم به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است.

رضا جعفری افزود: این آمار به آن معنای نیست که خشونت ها و آزارها افزایش یافته بلکه این موارد در جامعه وجود داشته است و به دلایل متعدد از جمله افزایش ۷۸ درصدی گسترش مراکز اورژانس اجتماعی و افزایش این مراکز از ۱۹۶ به ۳۵۱ مرکز و افزایش حس مسئولیت پذیری مردم اکنون این خشونت ها بیشتر شناسایی می شود.

وی درباره فیلم پخش شده از صدا و سیما درباره کتک خوردن یک زن و درخواست ۲۷ بار طلاق از سوی او گفت: این برنامه پیام مناسبی به جامعه نمی دهد و هدف از پخش آن مشخص نیست که چرا زندگی زنی که ۲۷ بار درخواست طلاق آن هم ناشی از ضرب و شتم داشته است و به نتیجه ای هم نمی رسد، پخش می شود.

وی اضافه کرد: زن در جامعه صاحب حق و حقوقی است و اگر زنی دچار خشونت شود سلامت روانی و اجتماعی را از دست می دهد و در نهایت خانواده و کل جامعه دچار آسیب خواهد شد.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال های اخیر حمایت های بیشتری از زن و خانواده از سوی حاکمیت صورت می گیرد و نگاه به این مساله مترقی تر شده است.

جعفری افزود: زنان آسیب دیده یکی از گروه های هدف اورژانس اجتماعی بهزیستی است و مراکز اورژانس اجتماعی در هر شهری که افتتاح می شوند به سازمان های رسمی و مردم در این زمینه اطلاع رسانی می شود تا خدمات آن برای مردم شناخته شده باشد.

وی تاکید کرد: اورژانس اجتماعی، گلوگاه آسیب های اجتماعی است؛ برای زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت نیز ۲۲ خانه امن در کشور فعالیت دارد که ۱۵ خانه غیردولتی است و با همکاری سمن ها فعالیت دارند و هفت مرکز نیز به صورت دولتی اداره می شوند.

وی ادامه داد: زنان در این خانه های امن می توانند به طور همزمان با فرزندان خود زندگی کنند که البته برای پسران محدودیت سنی تا ۱۲ سالگی وجود دارد؛ آنان می توانند چهارماه و حداکثر هشت ماه در این خانه ها به سر ببرند.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: در خانه های امن، خدمات آموزشی، درمانی، حقوقی و مالی به زنان ارائه می شود. هدف این است که از استمرار خشونت جلوگیری شود چون اگر منابع حمایتی نباشد ممکن است خشونت ها و ضرب و شتم ادامه یابد.

جعفری زنی که۲۷ بار درخواست طلاق داده گفت: ممکن است این زن نیز به دلیل نبود منابع حمایتی ناگزیر به تحمل شرایط باشد و احتمالا این زن دچار درماندگی آموخته شده است. (طبق این نظریه افراد، یادگیرندگانی هستند که فکر می‌کنند هر کاری انجام دهند به موفقیت دست نمی‌یابند).

وی تاکید کرد: تمام حمایت ها و درمان ها نباید معطوف به قربانی شود بلکه برخی خشونت ها ناشی از اختلالات روانی یا مصرف مواد از سوی فرد خشونت ورز است که نمی توانند در خانه مدیریت بهینه داشته باشند.

وی اضافه کرد: مطالعات بهزیستی نشان می دهد که در خانواده هایی که نسبت به همسر، خشونت اعمال می شود، کودکان نیز حتما در معرض خشونت قرار می گیرند.

رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: باید درمورد این خانواده ها نگاه ترکیبی داشته باشیم و هم برای قربانیان و هم برای مرتکبان خشونت، اقدامات درمانی صورت گیرد.

جعفری در ادامه به امکان نگرش منفی نسبت به خانه های امن اشاره کرد و افزود: ممکن است گاهی نگاه های منفی به خانه های امن وجود داشته باشد و گفته شود که این خانه ها موجب تنش و از هم گسیختگی خانواده ها می شود اما باید توجه داشت که خانواده ای که همیشه خشونت در آن جاری است، به ظاهر استحکام دارد اما در حقیقت «سوختن و ساختن» اتفاق می افتد و این خانواده از قوام لازم برخوردار نیست.

وی ادامه داد: زنی که در معرض خشونت است نمی تواند وظایف تامین عاطفی، فرزندپروری و دیگر وظایف را انجام دهد و اگر حمایت نشود به ظاهر زیر یک سقف زندگی می کنند اما این خانواده ها از شاخص های خانواده سالم برخوردار نیستند.

وی اضافه کرد: اورژانس اجتماعی هم شناسایی موارد همسرآزاری را انجام می دهد و هم به طور همزمان درمان و پیگیری های حقوقی فرد خشونت ورز را انجام می دهد.