از بازی فاطمه معتمد آریا در فیلم بنفشه آفریقایی و لیلا حاتمی در فیلم مردی بدون سایه تقدیر شد. 


معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در بخش تجلی اراده ملی سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر فیلم های مردی بدون سایه ساخته علیرضا رئیسیان و بنفشه آفریقایی ساخته مونا زند را به عنوان فیلم های برتر شناخت و بازی فاطمه معتمد آریا و لیلا حاتمی را در این دو فیلم شایسته تقدیر دانست.  

 

بیانیه هیات داوران این دو جایزه متشکل از طهورا ابوالقاسمی تهیه کننده و کارگردان، شیرین احمدنیا جامعه شناس و اشرف گرامی زادگان حقوقدان به شرح زیر است:  

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیه  هیات داوران فیلم های منتخب در حوزه زنان و خانواده

معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده نظر به تاثیرگذاری هنر هفتم بر فرهنگ عمومی و اجتماعی، در این دوره از جشنواره فیلم فجر تصمیم به بررسی و معرفی دو فیلم برتر در حوزه "زنان" و "خانواده" گرفت. شاخص های مورد نظر در فیلم ها برای این داوری عبارت بوده اند از:  

بخش زنان:  

  1.    دفاع از هویت زن در خانواده و جامعه صرف نظر از مادر بودن و همسر بودن  
  2.     ترسیم نقش های چندگانه زن ایرانی  
  3.     بیان واقع گرایانه آسیب های موجود در جامعه زنان  
  4.     ترسیم چهره مادرانه موفق 
  5.     ترسیم چهره همسری موفق  
  6.     ارایه راهکارها برای کاهش آسیب های جامعه زنان  

 

بخش خانواده

  1. پرداختن واقع گرایانه به آسیب های خانواده به نحوی که منجر به ترویج خشونت نشود.  
  2. پرداختن به عواقب نبود مهارت های ارتباطی در خانواده و ضرورت گفت و گو  
  3. ترسیم ضرورت های اخلاق و عدالت در خانواده  
  4. تاثیر شادی و نشاط در پایداری خانواده  

 

بر این اساس هیات داوران، این دو جایزه را در بخش تجلی اراده ملی اعطا می کند:  

جایزه بهترین فیلم مرتبط با مسایل زنان به خاطر ارائه چهره واقع گرایانه و باورپذیر از زنی موفق در عرصه جامعه و همسری وفادار در خانواده در کشاکش ظن و گمان، تعلق می گیرد به آقای علیرضا رئیسیان برای فیلم مردی بدون سایه. همچنین از بازی هنرمندانه خانم لیلا حاتمی در این فیلم تقدیر می شود.  

جایزه بهترین فیلم مرتبط با مسایل خانواده به خاطر پرداختن به اهمیت احترام و اخلاق به ویژه به سالمندان تعلق می گیرد به خانم مونا زندی برای فیلم بنفشه آفریقایی که براساس داستانی واقعی ساخته شده است. همچنین از بازی هنرمندانه خانم فاطمه معتمدآریا در این فیلم تقدیر می شود.