ابتکار: دولت و مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مختلف کارهای زیادی انجام داده اند تا فعالیت بانوان در جامعه منجر به خدشه وارد کردن به نقش آنان به عنوان محور اساسی خانواده ها نشود. 


معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، با تاکید بر اینکه نباید خانواده را فدای فعالیت اجتماعی بانوان کرد، گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی با تصویب قوانین مختلف کارهای زیادی انجام داده اند تا فعالیت بانوان در جامعه منجر به خدشه وارد کردن به نقش آنان به عنوان محور اساسی خانواده ها نشود.

معصومه ابتکار روز شنبه در آئین افتتاحیه نخستین دوره پیرامون مطالعات زنان در سالن اجتماعات دانشگاه ادیان و مذاهب قم، با بیان اینکه خانم ها در زمینه های مختلف اجتماعی در حال انجام فعالیت هستند، افزود: در زمینه ورزشی، بانوان ورزشکار زیادی هم اکنون در کشور مشغول فعالیت هستند که افتخارات بسیاری در عرصه های مختلف ملی و بین المللی خلق کرده اند به گونه ای که یک سوم مدال های ورزشی کشور توسط آنان کسب شده است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، با اشاره به نقش امام خمینی(ره) در تغییر نگاه به نقش آفرینی بانوان در ایران افزود: معمار کبیر انقلاب، جایگاه دموکراتیک و آزادی خواهانه برای فعالیت بانوان در کشور ایجاد کردند و این نگاه منجر به افزایش چشمگیر حضور بانوان در فعالیت های اجتماعی شد.

ابتکار، با تاکید بر اینکه کرامت انسانی به ویژه کرامت بانوان در جمهوری اسلامی از جایگاه برجسته ای برخوردار است اظهار داشت: زنان در ۴۰سال گذشته پیشرفت های زیادی در نقش آفرینی اجتماعی داشته اند که این افتخاری برای جمهوری اسلامی است.

وی افزود: با وجود تمام پیشرفت های صورت گرفته وضعیت فعلی بانوان همچنان قابل قبول نیست و با موانعی روبرو هستیم که تلاش برای رفع آن ادامه دارد.

ابتکار، افزایش چشمگیر تحصیل زنان در دانشگاه ها را از جمله دستاوردهای انقلاب اسلامی پیرامون بانوان دانست و تاکید کرد: خانواده به عنوان یک موضوع مهم در اسلام،همواره مورد تاکید بوده و جمهوری اسلامی با تدوین سیاستهایی پیرامون نقش آفرینی بانوان درجامعه حضور بانوان را بسترسازی کرده است.

ابتکار، بسترسازی برای فعالیت اجتماعی بانوان در کنار حضور محوری در خانواده را مورد تاکید قرار داد و گفت: مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرح هایی برای تدوین قوانین برخورد با خشونت علیه زنان و مسائل مبتلا به بانوان بر اساس شریعت اسلامی هست.

وی با اشاره به پیشرفت های بانوان در زمینه های مختلف پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: بیش از ۷۰ درصد جامعه زنان در روستاها و ۹۰ درصد در جامعه شهری در سال های پس از انقلاب باسواد شدند که نسبت به پیش از آن پیشرفت قابل توجهی داشته است.

معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده، با اشاره به موضوع طلاق در جامعه افزود: لوایح مختلفی توسط دولت جمهوری اسلامی در حال تدوین است تا این قوانین بر اساس فقه اسلامی به حمایت از بانوان در جامعه کمک کند.

وی یکی از چالش های موجود را روابط بین زنان و مردان در جامعه اسلامی دانست و اظهار داشت: چالش های زیادی با دنیا مدرن در این زمینه مواجه هستیم که تبدیل زن به عنوان یک کالا در جوامع غربی یکی از چالش های مهم پیش روی زنان است.

ایران الگویی موفق برای نقش آفرینی بانوان در جامعه است

معاون رییس جمهور همچنین  درحاشیه این مراسم درگفت و گو با خبرنگاران، تاکید کرد: بانوان درجمهوری اسلامی ضمن حفظ ارزش های دینی، در عرصه های مختلف اجتماعی گام های مهمی برداشته و موفقیت های بسیار زیاد را به دست آوردند.

وی اضافه کرد: دستاوردها، مبانی نظری و سیاست های اتخاذ شده جمهوری اسلامی پیرامون نقش آفرینی بانوان درجامعه در عین حفظ ارزش های اخلاقی و دینی باید در عرصه های بین المللی تبیین شود.

وی اقدامات دانشگاه ادیان و مذاهب قم پیرامون بسترسازی برای گفت وگو میان ادیان مختلف را قابل تقدیر دانست و گفت: گفتمان زنان، چالش ها و مسائلی که در دوران کنونی دارند از موضوعات مهم و مبتلا به تمام جوامع بشری است که باید در این زمینه مطالعات بیشتری صورت گیرد.

ابتکار، با اشاره به تدوین پایان نامه های مختلف پیرامون بانوان توسط دانشجویان کارشناس ارشد و دکترا در کشور گفت: پایان نامه های دانشگاهی پیرامون بانوان،نیازمند جهت گیری کاربردی هستند تا بر اساس نیازها و مسائل مبتلا به کشور انجام شود تا این پایان نامه ها تبدیل به سیاست و راهکار شوند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دستاوردهای کشور قابل اجرا درکشورهای مسلمان است اظهار داشت: دستاوردها و تجربه های جمهوری اسلامی در حوزه زنان قابل استفاد در عرصه های بین المللی و به ویژه در کشورهای اسلامی است که باید در این زمینه توجه جدی تری شود.

ابتکار، یکی از ابعاد درحال پیشرفت درجمهوری اسلای را حوزه زنان و بانوان دانست و تاکید کرد: زنان در عرصه های مختلف آموزشی، بهداشتی، آموزش عالی، ورزش، مشارکت سیاسی و اجتماعی در کشور حضور پررنگ دارند.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، با بیان اینکه به جز مشارکت اقتصادی در تمام شاخص ها، حضور و مشارکت بانوان پس از انقلاب اسلامی روند افزایشی داشته است افزود: پیشرفت ها به معنای نبود چالش و برآورده شدن تمام خواسته های جوانان در این زمینه نیست و باید تلاش شود تا موانع و مشکلات کنونی با سیاست گذاری صحیح و مشارکت بانوان برطرف کرد.

نخستین دوره پیرامون مطالعات زنان امروز با حضور استادان خارجی و داخلی در سالن اجتماعات دانشگاه ادیان و مذاهب قم برگزار شد .

بازدید از روستای قنوات، مرکز اورژانس اجتماعی و از کارگاه صنایع دستی از دیگر برنامه های اعلام شده ابتکار در قم است.

حضور در دانشگاه ادیان و مذاهب، بازدید از روستای قنوات، بازدید از مرکز اورژانس اجتماعی و بازدید از کارگاه صنایع دستی از جمله برنامه های اعلام شده ابتکار در قم است.