اعتبار ردیف های مربوط به حوزه زنان در بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری تهران کاهش یافت. بودجه عمومی شهرداری تهران در سال ۹۷ حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مصوب و کل اعتبار ردیف های مربوط به حوزه زنان قریب به ۴۵ میلیارد تومان پیش بینی شده بود.

باوجود افزایش بودجه شهرداری تهران برای سال ۹۸ به حدود ۱۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان، اعتبارات مربوط به بخش زنان که بصورت اختصاصی در سه بخش آموزش و ترویج کارآفرینی، اجرای برنامه های فرهنگی – هنری و توانمندسازی اجتماعی بانوان پیش بینی شده حدود ۳۵ میلیارد تومان برآورد که در قیاس با سال گذشته، حدود ۱۰ میلیارد تومان کاهش داشته و سهمی کمتر از دو دهم درصد از بودجه عمومی شهرداری تهران را به خود اختصاص داده است.

همچنین باوجود سهم اندک ردیف های مربوط به حوزه زنان در سال های گذشته، در لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۸ شهرداری تهران روند کاهشی با شیب تندتری استمرار یافته است.

از سوی دیگر با توجه به اهمیت موضوع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح کلانشهر تهران اعتبار این ردیف نیز در قیاس با سال گذشته قریب به ۱۰میلیارد تومان کاهش یافته و بودجه مربوط به حمایت از نهاد خانواده و تقویت مشارکت اجتماعی نیز نسبت به امسال ثابت باقی مانده است.

در تاریخ ۲۷ آذر طی نامه ای به شهردار تهران، توجه مضاعف به مسائل و دغدغه های زنان پایتخت را به عنوان نماینده مردم خواستار شده بودم تا حوزه های مربوط به محل دغدغه زنان پایتخت از جمله ارتقای مهارت های اجتماعی، حمایت از کارآفرینی زنان و رفع فضاهای بی دفاع شهری در اولویت و موضوعات اساسی بودجه ۱۳۹۸ قرار گیرد اما اقدامی از سوی مجموعه شهرداری تهران صورت نپذیرفت.

همچنین گزارش های دریافتی حاکی از آن است که زنان پایتخت با مصادیق مختلفی از نقص امنیت و خشونت مواجه هستند که این امر بر میزان تردد و حضورشان در عرصه های عمومی بخصوص در مناطق جنوبی محور انقلاب تاثیر منفی معنادار داشته و سبب سلب فرصت مشارکت برای زنان و تبدیل فضاهای عمومی به فضاهای جنسیتی شده که با شعار«تهران شهری برای همه» همخوانی ندارد.

با توجه عدم ایجاد تغییر و تحول در ردیف های مذکور در کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر تهران و با تلاش های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی افزایش اعتبار ردیف های مربوط به حوزه زنان مورد پیگیری جدی قرار گرفته است تا از این طریق بخشی از مسایل و مشکلات مبتلا به زنان مرتفع شود.