معاونت ریاست جمهوری امور زنان و خانواده، برخی تحولات جامعه زنان ایران را طی ۴ دهه اخیر در قالب گزارش ۴۰×۴۰ مبتنی بر ۴۰ شاخص در چهل سال با ۵ موشن گرافی منتشر کرده است.  

این موشن گرافی ها در زمینه های آموزش و پژوهش، مشارکت سیاسی و مدنی، اقتصاد، ورزش و سلامت تهیه شده و در هر زمینه به طور نمونه چند شاخص را ارایه کرده است.  
          
کاهش چشمگیر نرخ بازماندگی از تحصیل دختران از ۳۸% به ۳%، رشد تحصیلات عالیه زنان از حدود ۵% به ۴۷% و کاهش مرگ و میر مادران و کودکان در کنار افزایش طول عمر زنان از جمله تحولات ایجاد شده در این سال ها بوده که در موشن گرافی ها مورد توجه قرار گرفته است.

علاقمندان می توانند جهت مشاهده به کانال رسمی این معاونت در سرویس ویدئویی آپارات به آدرس: www.aparat.com/WOMEN.FAMILY  مراجعه نمایند.