نمایندگان هیات دولتی هر سال متشکل از نماینده وزارت امورخارجه، معاونت و نماینده دستگاه مرتبط با موضوع اولویت‌دار کمیسیون مقام زن است... به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، نمایندگان هیات دولتی هر سال متشکل از نماینده وزارت امورخارجه، معاونت و نماینده دستگاه مرتبط با موضوع اولویت‌دار کمیسیون مقام زن است. بر اساس محور شصت و سومین کمیسیون مقام زن که مرتبط با نظام‌های حمایت اجتماعی و خدمات عمومی برای توانمندسازی زنان و دختران بوده، امسال خانم وحیده نگین نماینده وزارت کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون حضور دارد و اقدامات کشور در این زمینه را ارائه می دهد. 

جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن ۲۰۱۹، علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی  در دو پنل وزرایی با عنوان «تجارب موفق در زمینه توسعه نظام‌های حمایت اجتماعی و خدمات عمومی برای توانمندسازی زنان و دختران» و «هم‌افزایی در ارائه خدمات اجتماعی و عمومی برای توانمندسازی زنان و دختران» شرکت کرده است.

علاوه بر این دو برنامه جانبی با عنوان تجارب کشورهای آسیایی در زمینه نظام حمایت‌های اجتماعی و خدمات عمومی با مشارکت اندونزی، پاکستان، افغانستان و ایران در صبح سه شنبه ۲۱ اسفندماه و برنامه جانبی دوم با مشارکت پاکستان، اندونزی و ترکیه و ایران با عنوان «زنان مسلمان عاملان تغییر و شکست کلیشه‌های منفی» در روز جمعه ۲۴ اسفندماه نیز برگزار شد.

لازم به ذکر است حضور نمایندگان غیردولتی هر ساله در فرآیند مجزا از هیات دولتی صورت می پذیرد که متاسفانه به دلیل سخت‌گیریی های دولت آمریکا در صدور ویزا در چندسال گذشته اکثر سازمان های غیردولتی موفق به شرکت در کمیسیون مقام زن نشده‌اند.