کتاب «نشان افتخار زنان در چهل سالگی انقلاب» به منظور شناساندن افتخارات زنان سیستان و بلوچستان در زاهدان رونمایی شد.

فاطمه فاضلی معاون دفتر امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان در آیین رونمایی کتاب نشان افتخار زنان در چهل سالگی انقلاب به خبرنگار شبستان گفت: کتاب نشان افتخار زنان در چهل سالگی انقلاب، نمایش گوشه ای از  افتخارات زنان سیستان و بلوچستان به صورت مکتوب است.

وی افزود: این کتاب ۲۳۰ صفحه ای شامل شرحی از وضعیت زنان سیستان و بلوچستان در حوزه های مختلف و معرفی جمعی از زنان توانمند استان است که با حضور موثر خودشان در جامعه نقش تعیین کننده ای در راستای توسعه استان داشته اند.

معاون دفتر امور بانوان و خانواده استانداری استان ادامه داد: ۲۵ بانوی موفق استان و ۱۷ بانوی شهیده در این کتاب معرفی شده اند.

فاضلی خاطرنشان نمود: سند توسعه زنان سیستان و بلوچستان در بخشی از این کتاب آمده است.

وی افزود: کتاب نشان افتخار زنان در چهل سالگی انقلاب، به فعالیت های پژوهشی زنان سیستان و بلوچستان کمک قابل توجهی می کند.