فخاری به ایجاد ۴ گرمخانه در سال ۹۸ اشاره کرد و افزود: در بودجه سال ۹۸ و در راستای اجرای احکام برنامه سوم، توسعه ایجاد ۴ گرمخانه در دستور قرار گرفته و بودجه آن نیز پیش بینی شده است که البته اولویت آن با ایجاد گرم خانه ها برای زنان است.

الهام فخاری، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در ارتباط با راه‌اندازی گرمخانه و مددسرا در پایتخت اظهارداشت: در احکام  برنامه سوم توسعه شهر تهران، تجهیز و توسعه مدد سراها را به عنوان یکی از برنامه‌های اولویت دار در حوزه اجتماعی مد نظر قرار داده ایم.

وی ادامه داد: در همین راستا ایجاد، تجهیز و ارتقا  گرم خانه ها به عنوان خدمات زیر ساختی مد نظر قرار گرفته گرچه همچنان نیاز به یک مرکز جنرال در تهران و کلان شهر ها احساس می شود که امیدواریم در سال ۹۸ این مهم نیز محقق شود.

فخاری در ادامه به ایجاد ۴ گرمخانه در سال ۹۸ اشاره کرد و افزود: در بودجه سال ۹۸ و در راستای اجرای احکام برنامه سوم، توسعه ایجاد ۴ گرمخانه در دستور قرار گرفته و بودجه آن نیز پیش بینی شده است که البته اولویت آن با ایجاد گرم خانه ها برای زنان است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر گرمخانه ویژه زنان در محله هرندی ایجاد شده و ما دست باید در مناطقی که به کانون آسیب نزدیک هستند نظیر منطقه ۵ و ۲ نیاز به ایجاد گرمخانه ویژه زنان است که امیدواریم در فصل بهار و تابستان نسبت به ایجاد آن اقدام شود تا در فصل سرما شرایط برای پذیرش این افراد مهیا باشد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به تغییر رویکرد مدیریت شهری در حوزه آسیب های اجتماعی گفت: توسعه و تجهیز گرمخانه ها به عنوان مکانی که خدمات با کیفیت مناسب مدد جو ها ارایه می دهد و در دسترس برای آنان است در سرلوحه برنامه های ما قرار دارد و ما امیدواریم فعالان رسانه ای در این زمینه بیشتر اطلاع رسانی کنند تا این مراکز بیشتر شناسانده شود و کسانی که نیاز به استفاده از این مراکز دارند به سهولت بتوانند از آن استفاده کنند.