رئیس فراکسیون زنان مجلس با اشاره به موضوع افزایش تعداد نمایندگان زن از طریق تکلیف به احزاب، گفت: این موضوع، یک بار دیگر در قالب بندی برای الحاق به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در جلسه علنی فردا مطرح می شود.

فریده اولادقباد بر ضرورت افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح پارلمان تاکید کرد و با اشاره به موضوع افزایش تعداد نمایندگان زن از طریق تکلیف به احزاب، گفت: این موضوع، یک بار دیگر در قالب بندی برای الحاق به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی فردا،  ( سه شنبه، ۲۷ فروردین ماه ) مطرح خواهد شد.

افزایش تعداد نمایندگان زن مطالبه فراکسیون زنان است

 رئیس فراکسیون زنان مجلس،  با یادآوری اینکه سیده فاطمه حسینی نماینده تهران و عضو فراکسیون زنان این موضوع را مطرح و طی جلسات متعدد کارشناسی با مرکز پژوهش ها و همچنین رایزنی های متعدد پیگیری کرد، گفت: افزایش تعداد نمایندگان زن، یکی از  مورد مطالبه جدی فراکسیون زنان مجلس است و اعضای این فراکسیون طرح مربوط به آن را امضا کرده اند.

اولادقباد با تشریح روند قرار گرفتن این موضوع به عنوان بندی الحاقی به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: خانم حسینی این موضوع را از ابتدا در قالب یک طرح مجزا و بر اساس قانون فعلی انتخاب مطرح کردند اما به دلیل در دستور کار قرار گرفتن طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که با تصویب موادی از آن در صحن علنی، به فعال شدن احزاب و استانی شدن انتخابات مجلس می انجامد، بر مبنای تاکید کارشناسان، ترجیح داد که موضوع افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح پارلمان، در قالب بندی الحاقی به این طرح پیگیری شود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم با تاکید بر اینکه این پیشنهاد احزاب را مکلف می کند یک ششم از فهرست انتخاباتی خود را نامزدهای زن اختصاص دهند، گفت: این پیشنهاد در گام اول توانست با رای موافق اعضای کمیسیون شوراها به طرح اصلاح قانون انتخابات الحاق شود اما در جلسات پایانی صحن علنی ۹۷، برای رفع برخی ابهامات به کمیسیون ارجاع داده شد اما متاسفانه کمیسیون شوراها به جای رفع ابهام از این بند، آن را حذف کرد.

بایداز مکانیزم هایی کشورهایی که مشارکت سیاسی زنان در سطح پارلمان را افزایش داده اند برای افزایش تعداد نمایندگان زن استفاده کرد

رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه فردا در صحن علنی یک بار دیگر این پیشنهاد را برای الحاق به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مطرح می کنیم، گفت: بررسی های تطبیقی که درباره موضوع افزایش تعداد نمایندگان زن صورت گرفته نشان می دهد که ایران رتبه ۱۸۰ در میان ۱۹۱ رتبه در جهان را دارد از این رو ضرورت دارد با استفاده از یکی از مکانیزم هایی که بیش از ١٠٨ کشور دنیا برای افزایش مشارکت سیاسی زنان در سطح پارلمان به کار گرفته و رتبه خود در جهان را ارتقا داده اند، ما نیز بتوانیم بر تعداد نمایندگان زن مجلس بیافزاییم تا از این طریق بتوان در حوزه سیاست گذاری و قانونگذاری بهتر و مطلوب تر در حوزه خانواده و زنان گام برداشت.