برای انتخاب برترین های زنان کارآفرین با رای مردمی تا ساعت ۲۴ تاریخ ۱۰ اردیبهشت فرصت دارید. نظر به تفاوت دسترسی اهالی شهرها و روستاها ی کشورمان به اینترنت و ابزارهای مربوطه، انتخاب برترین زنان کارآفرین به تفکیک شهری و روستایی انجام خواهد شد.

بر این اساس ۱۰ نفر از زنان روستایی کارآفرین که بالاترین آراء را کسب می کنند به طور جداگانه برگزیدگان دوره اول خواهند بود.

علاقمندان می توانند از طریق سامانه یاد شده و لینک زیر، آراء خود را ثبت کنند:

http://vote.women.gov.ir

آغاز دور دوم این انتخاب متعاقبا با باقی فهرست دور اول و ورود کارآفرینان جدید اعلام خواهد شد.

سامانه انتخاب مردمی زنان کارآفرین/ معاونت ریاست جمهوری امور زنان و خانواده