تحلیل جامعه شناسانه مناسبات جنسیتی در سینمای ایران

محمد مهدی رحمتی؛ مهدی سلطانی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1383

چکیده
  تاریخ پر فراز و نشیب سینمای ایران با «جنسیت » و «مناسبات جنسیتی » گره خورده است. تغییراتی که سینمای ایران در عرصه جنسیت کرده یکی از پدیده های مهمی است که نشان از رشد و تحول اجتماعی دارد .مناسبات جنسیتی تنیده شده در فضای دراماتیک فیلمهای سینمای ایران صورت هایی را سامان داده که بستر تحولات اجتماعی بار سنت و مدرنیته را به دوش می کشند. در ...  بیشتر

ارائه خدمات مالی به زنان : مروری بر تجربیات جهانی

محمد مهدی رحمتی؛ محمد سزاوار

دوره 1، شماره 3 ، خرداد 1381

چکیده
  این مقاله نگاهی اجمالی به تجربه کشورهای جهان در زمینه ارائه خدمات مالی به زنان دارد. کشورهای مورد بررسی شامل کشورهای در حال توسعه اسلامی و غیراسلامی و توسعه یافته می‏باشد در این کشورها سازمانهای دولتی یا غیردولتی برای ارائه خدمات مالی به زنان تاسیس شده‏اند. اهداف تاسیس، روش کار، حوزه فعالیت وچارچوب عملکردی این سازمانها بصورت خلاصه ...  بیشتر