نویسندگان

چکیده

تاریخ پر فراز و نشیب سینمای ایران با «جنسیت » و «مناسبات جنسیتی » گره خورده است. تغییراتی که سینمای ایران در عرصه جنسیت کرده یکی از پدیده های مهمی است که نشان از رشد و تحول اجتماعی دارد .مناسبات جنسیتی تنیده شده در فضای دراماتیک فیلمهای سینمای ایران صورت هایی را سامان داده که بستر تحولات اجتماعی بار سنت و مدرنیته را به دوش می کشند. در این تحقیق با استفاده از نظریه فمینیسم لیبرال و با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا، قرابت فمینیسم و مدرنیته در سینمای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. افزون بر این ، وضعیت مدرنیته در جامعه ایران از طریق کاوش در باز نمایی مناسبات جنسیتی در فیلمهای سینمایی پس از انقلاب اسلامی دنبال شده است.
فرضیه اصلی تحقیق این است که مناسبات جنسیتی در سینمای ایران از صورت پدرسالارانه در سالهای اولیه پس از انقلاب ، به صورت برابری طلبانه در سینمای سالهای اخیر تغییر یافته است. یافته های تحقیق ضمن تأیید فرضیه در غالب مناسبات جنسیتی ، می تواند به معنای غلبه ی نوعی تجربه مدرنیته در فضای جامعه ایرانی تفسیر شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The history of Iranian cinema has links to gender relations. The changes that Iranian cinema has experienced in area of gender are indicator of social evolution. In this study, forms of gender relations in Iranian films can be explained through tradition and modernity. Based on content analysis, this research tries to follow conditions of modernity in Iranian society by searching the quality of representing gender relations in Iranian cinema after the Islamic revolution.
The main hypothesis of this research is that gender relations in Iranian cinema after the revolution have changed from patriarchal to more egalitarian ones. The theoretical framework in the research is the liberal feminism theory. The theory helps researchers to explain the affinity of feminism and modernity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinema
  • feminism
  • Gender
  • Modernity
  • Representation
  • sociology patriarchy