زن در شعر جمیل صدقی زهاوی

شهریار نیازی؛ آمنه جهانگیر اصفهانی؛ زهرا جهانگیر اصفهانی

دوره 5، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  این مقاله به بررسی نخستین پژواک اندیشه‌ها و نظرات مربوط به دفاع از برابری زن و مرد در جهان عرب، پس از نهضت می‌پردازد. پیشرفت‌های علمی در جهان غرب در قرن نوزدهم و رسیدن امواج دانش جدید به جهان عرب و همچنین شرایط اجتماعی و عقب‌ماندگی‌های موجود در کشورهای عربی به تسریع انتشار و افزایش مطالبات اجتماعی زنان در میان این کشورها کمک شایانی ...  بیشتر