میزان و نوع مقاومت زنان در رویارویی با ساختار قدرت در زندگی روزمره

حلیمه عنایت؛ مریم سروش

دوره 7، شماره 2 ، مرداد 1388

چکیده
  زندگی روزمره علاوه بر این‌که بستر اعمال قدرت در جامعه محسوب می‌شود پتانسیل‌هایی نیز برای عملِ رهایی‌بخش و خلاقیت و استقلال سوژه فراهم می‌کند. خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های زندگی روزمره است که زنان در آن نقش‌آفرین اصلی شمرده می‌شوند. با توجه به این‌که این حوزه نیز خالی از مناسبات قدرت نیست مانند بقیه‌ی عرصه‌های ...  بیشتر