نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 عضو هیئت علمی گروه پژوهشی علوم رفتاری جهاد دانشگاهی و دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

چکیده

زندگی روزمره علاوه بر این‌که بستر اعمال قدرت در جامعه محسوب می‌شود پتانسیل‌هایی نیز برای عملِ رهایی‌بخش و خلاقیت و استقلال سوژه فراهم می‌کند. خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های زندگی روزمره است که زنان در آن نقش‌آفرین اصلی شمرده می‌شوند. با توجه به این‌که این حوزه نیز خالی از مناسبات قدرت نیست مانند بقیه‌ی عرصه‌های اعمال استراتژی‌های قدرت مقاومت‌هایی را نیز در خود جای می‌دهد. مقاله‌ی حاضر میزان و نوع مقاومت زنان را در مواجهه با ساختار قدرت مردسالار در خانواده اندازه گرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که زنان، مقاومتی کم و متوسط را در پنج شکل از خود نشان می دهند. مقاومت و قدرت زناشویی در خانواده رابطه‌ای منفی و معنادار با هم نشان داده‌اند. یعنی هر چه زنان در خانواده از قدرتی بیشتر برخوردار باشند مقاومتی کمتر از خود نشان می‌دهند. به‌علاوه اگر زنان در سن بالاتر ازدواج کنند، شاغل باشند و با شوهری تحصیل‌کرده‌تر زندگی کنند از قدرتی بیشتر در خانواده برخوردار هستند و مقاومتی کمتر نشان می‌دهند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زنان به‌دنبال تفاهم و مشارکت هستند و اگر مردان آن‌ها را به رسمیت بشناسند و قدرت مجاب‌سازی بیشتری داشته باشند با مقاومتی کمتر روبه‌رو می‌شوند و خانواده جوّی آرام‌تر را تجربه خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Everyday life not only provides a favorable context for the application of power, but also it has a good potential far praxis, creativity and independence of subject. Family is one of the most important spheres in which women receive the principal role. Considering that it is not without power relations therefore it demands resistance tactics just as any other fields of power strategies. This article measures the type and level of women’s resistances towards patrimonial power in family. Results show that women show relatively moderate and weak resistance in 5 types. Resistance and marital power show significant negative correlation. It means that the more power women have in the family, the less they have to resist. Besides, if women marry at older age, work or their husbands have higher levels of education, they have more power in their marital relationship and less resistance. Further Results reveal that women demand more attention,
participation and amity. Thus if men recognize the significance of women’s role and are better at convincing women when trying to get their agreements in important decisions, they will face less resistance and the family will have less tension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • everyday life
  • Resistance
  • Structure of marital power