تحلیلی بر بازنمایی زن در نقاشی معاصر ایران

اعظم راودراد؛ محمدرضا مریدی؛ معصومه تقی‌زادگان

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1389

چکیده
  هدف این مقاله مقایسه‌ی بازنمایی تصویر زن در نقاشی زنان و مردان معاصر ایران است. این کار با استفاده از الگوی جانشینی در تحلیل نشانه‌شناختی و ساخت پرسش‌نامه‌ی تقابل‌های معنایی در مقایسه‌ی نقاشی زنان و مردان انجام می‌شود. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تصویر زن در نقاشی مردان دارای نظام نشانه‌های توصیفی، شمایلی و کلیشه‌ای از ...  بیشتر

نقاشی زنان؛ نقاشی زنانه

محمدرضا مریدی؛ معصومه تقی¬زادگان

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  چکیده: هدف مقاله حاضر مطالعه‌ی تفاوت‌های نقاشی‌های زنان و مردان، بدون محدود شدن به پیش‌فرض‌های هنر زنانه و هنر مردانه است. به همین دلیل ابتدا به جریان پیدایش دوگانگیِ هنر زنانه و مردانه در طول قرن هجدهم و نوزدهم می‌پردازیم. سپس گونه‌های مختلف نقاشی زنان، نقاشی زنانه و نقاشی فمینیستی را از یکدیگر متمایز می‌کنیم تا برنامه‌ای عملی ...  بیشتر