نویسندگان

چکیده

چکیده: هدف مقاله حاضر مطالعه‌ی تفاوت‌های نقاشی‌های زنان و مردان، بدون محدود شدن به پیش‌فرض‌های هنر زنانه و هنر مردانه است. به همین دلیل ابتدا به جریان پیدایش دوگانگیِ هنر زنانه و مردانه در طول قرن هجدهم و نوزدهم می‌پردازیم. سپس گونه‌های مختلف نقاشی زنان، نقاشی زنانه و نقاشی فمینیستی را از یکدیگر متمایز می‌کنیم تا برنامه‌ای عملی برای مطالعه‌ی نقاشی زنان تدوین شود. در نهایت سعی می‌کنیم با ارایه‌ی یک مدل نظری تفاوت میان شگردهای بصری، سبک هنری، فضای رنگی و ... را در نقاشی زنان و مردان نشان دهیم. جامعه‌ی آماری شامل 2525 تابلو و جامعه‌ی نمونه شامل 370 تابلو نقاشی می‌باشد که در سه ماه اول سال 1387 در 60 نگارخانه‌ی فعال تهران به نمایش درآمده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نقاشی‌ زنان به لحاظ شگردهای بصری، روشن‌‌تر، منظم‌تر، شفاف‌تر و پُرتزیین‌تر از نقاشی‌های مردان است. هم‌چنین به لحاظ سبکی، سمبولیستی‌تر و دکوراتیو‌تر هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Women's Painting and Feminine Painting

چکیده [English]

The purpose of this article is to investigate the differences between men and women’s painting regardless of being limited to presuppositions about masculine and feminine art. Therefore, first the appearance of differences between men and women art during the eighteenth and nineteenth century is considered. Having done that, various types of women’s painting, Feminine painting and feminism painting are compared. Finally, by presenting a theoretical model, the article delineates the differences between visual technique, artistic style, and coloration in men’s and women’s painting. The statistic universe contains 2525 painting and the sample universe contains 370 painting which are presented in 60active gallery in Tehran in the first quarter of 1387. It is concluded that regarding visual technique, women’s painting is brighter, more ordered, clearer and more decorative than that of the men’s painting. They are also more symbolic and decorative from the point of style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s painting
  • Feminine Painting
  • Feminist Painting
  • Painting in Iran