مدیریت هویت؛ شناسایی راه‌کارهای تقویت هویت اجتماعی زنان در نهادهای آموزشی

آرین قلی‌پور؛ ندا محمداسماعیلی؛ فتانه قلی‌پور

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1389

چکیده
  رقابت ملت‌ها برای کسب سهمی‌بیشتر از جهان روزبه‌روز تشدید می‌شود و مدیریت منابع انسانی نقشی قابل توجه در این میان ایفا می‌کند. ورود گسترده‌ی زنان به عرصه‌های اجتماعی نویدبخش استفاده‌ی بهینه از همه‌ی پتانسیل‌های نیروی انسانی است. کشور ایران نیز در سال‌های اخیر شاهد حضور گسترده‌ی زنان در آموزش عالی بوده است. هرچه هویت اجتماعی ...  بیشتر