نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری منابع انسانی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش مالی

چکیده

رقابت ملت‌ها برای کسب سهمی‌بیشتر از جهان روزبه‌روز تشدید می‌شود و مدیریت منابع انسانی نقشی قابل توجه در این میان ایفا می‌کند. ورود گسترده‌ی زنان به عرصه‌های اجتماعی نویدبخش استفاده‌ی بهینه از همه‌ی پتانسیل‌های نیروی انسانی است. کشور ایران نیز در سال‌های اخیر شاهد حضور گسترده‌ی زنان در آموزش عالی بوده است. هرچه هویت اجتماعی این افراد قوی‌تر باشد، آرمان‌های کشور در سند چشم‌انداز بهتر تحقق می‌یابد. یکی از چالش‌های اساسی مدیران کشور؛ تقویت هویت اجتماعی در نهادهای آموزش عالی است که نیروی انسانی را تربیت می‌کنند. برای شناسایی راه‌کارهای تقویت هویت اجتماعی، دو دانشگاه تهران و آزاد اسلامی واحد قزوین به‌عنوان نمونه انتخاب شده و داده‌ها به دو روش مصاحبه و پرسشنامه جمع‌آوری شده است. تعداد نمونه برای مصاحبه از هر دانشگاه 20 نفر و برای پرسش‌نامه در حدود 419 نفر است. میانگین احساس هویت ملی در دانشگاه تهران 61/3 و در دانشگاه قزوین 87/3 است. تحلیل داده‌ها حاکی از آن است که جداسازی فیزیکی، مکانی و نمادینِ هویت‌های دختران و پسران منجر به سرخوردگی دخترها شده و اعتمادبه‌نفس آن‌ها را از بین می‌برد. فقدان توانایی ایجاد پیوند میان هویت‌های مختلف، یکی از علل اصلی شکست در برقراری تعادل میان نقش‌های مختلف اجتماعی است که منجر به یک‌بعدی شدن دختران و خودباوری ضعیف آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying strategies for strengthening the social identity of women in educational institutions

نویسندگان [English]

  • Aryan Gholipour 1
  • Neda Mohammadesmaeeli 2
  • Fattane Gholipour 3

1

2

3

چکیده [English]

International competition for having a greater contribution in the world is
ever increasing, thus human resource management plays an important role. In a knowledge-based economy, an all-out participation of women in different social arenas promises optimal utilization of all human resource potentials. In this respect, Iran has experienced an extensive presence of women in its higher education. Generally, the stronger the social identities of women, the better will the national objectives, as depicted in the country's development plan, be realized. Therefore one of the essential challenges of Iranian managers is to reinforce the social identity in higher education institutions which train future human resource of the country. In order to identify the strategies of reinforcing social identity, the University of Tehran and Qazvin Azad University are chosen as research sample and data is collected through interviews and questionnaires. Twenty people are interviewed from each university and another 419 fill out a questionnaire. This research takes advantage of both quantitative and qualitative methods. The research findings indicate that the mean of the sense of national identity equals 3.61 for University of Tehran whereas this figure stands at 3.87 for Qazvin Azad University. Qualitative analysis of data suggest that physical, spatial and symbolic separation of girls’ and boys’ identities leads to a feeling of disappointment and frustration in girls and is detrimental to their self confidence, while destroying it. The lack of ability to link different identities is considered as one of the main causes of failure in balancing different social roles. Consequently, this gives rise to unidimensionality of girls and a poor self-esteem. In the light of this, presenting women who have succeeded in positively relating different identities is a way to reinforce and strengthen identity in women. Accordingly, the priorities of identity management strategies in universities are as follows: 1. Aggregation, 2. Combination, 3. Division, 4. Omission. Human being has a folded character, it doesn't only possess one identity but rather it is made up of numerous complex identities. This is further complicated as humans can simultaneously hold social identity, corporate identity and individual identity. These identities are relative and are subject to change over time. This paper aims to identify and analyze dynamics of women in organizations, especially educational institutions, thus offering solutions for identity management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource management
  • identity management
  • Social Identity
  • Women