بررسی نیازهای اجتماعی، فرهنگی و آموزشی دختران دانش‌آموز سراسر کشور

رحمت‏الله صدیق سروستانی؛ کرم حبیب¬پور گتابی

دوره 5، شماره 3 ، بهمن 1386

چکیده
  امروزه دختران نوجوان در جهانی پیچیده‏تر و چالش‏برانگیزتر از گذشته زندگی می‌کنند که همراه با تحول شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی، نیازها و تمایلات اجتماعی آن‌ها نیز با توجه به آرزوهای نامحدود و توانایی‌های بالقوه‌ای که دارند، تنوع پذیرفته و پویایی بیشتری می‌یابند. هدف این مطالعه، شناخت نیازهای اجتماعی و فرهنگی و ...  بیشتر