نویسندگان

1 استاد گروه جامعه¬شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری جامعه‏شناسی توسعه دانشگاه تهران

چکیده

امروزه دختران نوجوان در جهانی پیچیده‏تر و چالش‏برانگیزتر از گذشته زندگی می‌کنند که همراه با تحول شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و جغرافیایی، نیازها و تمایلات اجتماعی آن‌ها نیز با توجه به آرزوهای نامحدود و توانایی‌های بالقوه‌ای که دارند، تنوع پذیرفته و پویایی بیشتری می‌یابند. هدف این مطالعه، شناخت نیازهای اجتماعی و فرهنگی و آموزشی دختران نوجوان مقاطع راهنمایی و متوسطه در استان‌های مختلف بوده است. نمونه آماری این تحقیق را، 4500 نفر از دختران دانش‏آموز مقاطع راهنمایی و متوسطه در مراکز پنج استان تهران، اصفهان، فارس، سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی تشکیل داد‏ه‏اند. نتایج مطالعه نشان داد که در مقطع راهنمایی، مهم‌ترین نیازهای اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان دختر به ترتیب: نیازهای امنیت هستی‌شناختی، فلسفه رضایت‌بخش زندگی، برابری و عدالت جنسیتی است و مهم‌ترین نیاز آموزشی آن‌ها نیز شامل ادامه تحصیل، پیامی ‌و تکنولوژی آموزشی می‌باشد. در مقطع متوسطه، مهم‌ترین نیاز اجتماعی و فرهنگی دانش‌آموزان شامل نیازهای امنیت هستی‌شناختی، برابری و عدالت جنسیتی، و نیاز به فلسفه رضایت‌بخش از زندگی، و مهم‌ترین نیازهای آموزشی آن‌ها ادامه تحصیل، پیامی ‌و تکنولوژی آموزشی بوده‌اند. مهم-ترین نیازهای آموزشی، اجتماعی و فرهنگی دختران با آنچه در مورد دختران مقطع راهنمایی بدست آمده، یکی بوده، جز آن‌که در ترتیب نیازهای اجتماعی و فرهنگی آن‌ها، جای فلسفه رضایت‌بخش زندگی و امنیت هستی‌شناختی عوض شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Social, Cultural and Educational Needs of Girl Students in Iran

چکیده [English]

Nowadays, adolescent girls live in such a more complex and challengeable world that considering their infinite desires and potential abilities as social, cultural, economical and geographical conditions change their needs and social inclinations become more diverse and dynamic.
This study probes into the social, cultural, and educational needs of adolescent girls studying at junior high school and high school in different provinces.
4500 female students at junior high schools and high schools from 5 province including Tehran, Esfahan, Fars, Sistan and Balochestan, and Azarbayjane Gharbi constitute the statistical sample of this research.
The results show that the most important needs at high schools are as follows: ontological security, satisfactory philosophy of life, and gender equality and equity. Girls' most important educational needs are continuing with education content and educational technology.
Also, the most important social, cultural and educational needs of girl students at junior high school are similar to that of high school students. With the exception that in social and cultural needs category the satisfactory philosophy of life and ontological security are placed in a different order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • need
  • Ontological Security
  • Satisfactory Philosophy of Life
  • Gender Equality and Equity