مدیریت
شناسایی و اولویت‌بندی موانع حضور زنان در پست‌های مدیریتی در صنعت نفت

عالیه کاظمی؛ افسانه دهقانپور فراشاه

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 209-221

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.36090

چکیده
  در سال‏های اخیر، حضور زنان در اجتماع و محیط‏های کاری افزایش یافته است. با وجود این، روند ارتقای زنان به سطوح بالای مدیریتی با پیشرفت‏های تحصیلیِ آن‌ها هم‏خوانی ندارد و حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی در بیشتر کشورها، به‌خصوص ایران، به دلیل موانع متعدد، ناچیز و کم‏رنگ است؛ موانعی که در جوامع و سازمان‌ها و زمان‌های ...  بیشتر