نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی‏ارشد مدیریت دولتی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

در سال‏های اخیر، حضور زنان در اجتماع و محیط‏های کاری افزایش یافته است. با وجود این، روند ارتقای زنان به سطوح بالای مدیریتی با پیشرفت‏های تحصیلیِ آن‌ها هم‏خوانی ندارد و حضور زنان در سطوح عالی مدیریتی در بیشتر کشورها، به‌خصوص ایران، به دلیل موانع متعدد، ناچیز و کم‏رنگ است؛ موانعی که در جوامع و سازمان‌ها و زمان‌های مختلف متفاوت است. هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت‏بندی موانع حضور زنان در پست‏های مدیریتی (صنعت نفت) است. در این تحقیق، با استفاده از روش کیفی و مصاحبه با 47 نفر از کارشناسان و مدیران صنعت نفت تهران، موانع حضور زنان در پست‌های مدیریتی شناسایی شد، سپس با روش تحلیل سلسله‌مراتبی، موانع از نظر زنان و مردان شاغل اولویت‏بندی گردید. نتایج نشان می‏دهد مردان موانع فردی را مهم‏تر می‌دانند و به قابلیت‏ها و توانایی‏های زنان نگرش منفی دارند. در‌حالی‌که زنان موانع فردی را کم‌اهمیت‏ترین مانع می‏دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and prioritization of the barriers of women's presence in oil industry's managerial positions

نویسندگان [English]

  • Aliyeh Kazemi 1
  • Afsaneh Dehghanpour 2

1 Assistant Prof., Industrial Management department, Faculty of Management, University of Tehran

2 MSc. Student of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran

چکیده [English]

In recent years, women’s presence has increased in society and in work spaces. Nevertheless,
the rate of their promotion to high ranking managerial positions does not correspond to their
educational developments in most of countries, especially in Iran due to some barriers which
are different in different societies and companies and at different times. The aim of this
survey is to identify and prioritize the barriers keeping women away from managerial
positions (in oil industry). In this research the barriers of women’s presence in managerial
positions identified using a qualitative method and interview with 47 experts and mangers of
oil industry in Tehran. Then the barriers prioritized from the viewpoint of women and men
using Analytic Hierarchy Process. The results show men consider the individual barriers more
important and have a negative attitude towards women's capabilities and capacities, while
women consider the individual barriers less important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytic hierarchy process (AHP)
  • managerial positions
  • Women
  • glass ceiling