سنجش رابطه شبکه‌های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان

سیدجواد امام‌جمعه‌زاده؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ رضا محموداوغلی؛ محمودرضا رهبرقاضی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1392، ، صفحه 223-236

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2013.36091

چکیده
  براساس منطق «پیوندهای ضعیف»، مشارکت سازماندهی‌شده از طریق پیوند افراد با گروه‌های گسترده‌تری از مردم سبب افزایش سرمایة اجتماعی میان‌گروهی بین شهروندان می‌شود. بنابراین، به نظر می‌رسد افزایش مشارکت در بین مردم درنهایت به افزایش فعالیت‌های همکاری‌جویانه بین آن‌ها منجر ‌شود. درحالی‏که تأثیر شبکه‏های ...  بیشتر