مطالعات زنان
آنچه زنان و مردان می خواهند: تحلیل جامعه شناختی تفاوت های جنسیتی در ترجیحات همسریابی اینترنتی

علی شکوری؛ زینب شفیعی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 225-244

https://doi.org/10.22059/jwdp.2015.55991

چکیده
  مقالۀ حاضر به یکی از جنبه‏های مهم همسریابی اینترنتی در ایران، یعنی تأثیر تفاوت‌های جنسیتی بر ترجیحات همسرگزینی در فضای مجازی، می‏پردازد. جنسیت و تفاوت‌های جنسیتی در همسریابی اینترنتی همواره محور بحث‏ها بوده است، اما در ایران این مطالعات سابقه‌ای طولانی ندارند. مطالعۀ حاضر با رویکردی کمّی انجام گرفته و یافته‏های آن از سایت ...  بیشتر