مطالعات زنان
زنان و بهره‌وری اقتصادی در خانواده براساس سیری در سیرۀ رضوی

علی حسین حسین‌زاده؛ مرضیه شهریاری؛ مریم فرجی بهبهانی زاده

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 379-396

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60057

چکیده
  در خانواده، زنان با استفاده از جدیدترین اطلاعات و دانش در رابطه با موضوعات مختلف زندگى و آموزش به دیگر اعضاى خانواده و همچنین دقت و نظارت در انجام‌دادن صحیح آن‏ها مى‏توانند روش‏هاى نوین و بهینه را جانشین باورهاى غلط و غیراقتصادى اعضاى خانواده کنند و سطح فرهنگى و اجتماعى خانواده را بیش از پیش افزایش دهند. در این پژوهش، بهره‌وری ...  بیشتر