جامعه شناسی
اشتغال فرساینده/ التیام‌بخش: مطالعه‌ای کیفی درباره چالش‌های کاریابی مددجویان زن کمیته امداد امام خمینی در شهر مشهد

احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ فریبا فیروزی؛ غلامرضا صدیق اورعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2022.339283.1008167

چکیده
  فرایند شغل‌یابی و نگهداشت موقعیت شغلی متاثر از عناصر متعدد از جمله جنس است. زنان و به‌ویژه زنانی که سرپرست خانواده هستند با دغدغه‌های فراوان در فرایند جستجو و حفظ موقعیت شغلی مواجه هستند. این پژوهش که نمونه‌های آن زنان سرپرست خانوار مددجوی کمیته امداد هستند تلاش نموده است تا با بهره‌مندی از روش نظریه زمینه‌ای ادراکی از فرایند ...  بیشتر