سبک رهبری تضایف‌گرای زنان و اثر آن بر توسعه پایداری سرمایه‌های انسانی؛ با تحلیل نقش میانجی سطح بلوغ قابلیت‌ کارکنان

محمد حکاک؛ حسن کولیوند

دوره 19، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 305-328

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.317118.1007942

چکیده
  امروزه، در کشورهای در حال توسعه، مشارکت زنان در سطوح عالی سازمان‏ها نسبت به مردان کمتر است. ازاین‌رو، تئوری رهبری تضایفی، رویکردی فرانوگرا به رهبری دارد که حضور زنان در جایگاه رهبری سازمان را به‌منزلة عامل هم‏افزایی مفهوم‏سازی می‏کند. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت سطح بلوغ قابلیت‏های کارکنان و پایداری سرمایه‏های انسانی ...  بیشتر