جامعه شناسی
زنان و گرایش به مد

احمد بخارایی؛ ملکه رفیعی

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 309-328

https://doi.org/10.22059/jwdp.2016.60053

چکیده
  حرکت به سوی مدرنیته در کنار بروز تحولاتی همچون جهانی‌شدن فرهنگ و رشد فرهنگ مصرفی، گرایش به مد و نظارت مستمر بر ویژگی‏های ظاهری و مرئی بدن را به پدیدۀ مسری و همه‏گیر جوامع معاصر مبدل کرده است. افراد مدرن امروزی با استفادۀ خاص از برخی اقلام مد روز و با توجه افراطی به لباس و قیافه، تصویرهایی شخصی از خویش برمی‏سازند و هم‌زمان پیام‏هایی ...  بیشتر