علوم سیاسی
رابطه سواد رسانه‌ای وآگاهی سیاسی زنان تهرانی

زهرا زمانی؛ حسن ملائکه؛ منصور حقیقتیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

https://doi.org/10.22059/jwdp.2022.341491.1008194

چکیده
  با توجه به پیچیده شدن روابط اجتماعی و سیاسی، منابع اطلاعاتی و آگاهی افراد جامعه که زنان نیمی از جمعیت آن را تشکیل می‌دهند، نقش مهمی در توسعه انسانی و مشارکت‌های سیاسی- اجتماعی جامعه ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه ابزارهای نوین ارتباطی و آگاهی سیاسی زنان تهرانی، به بررسی رابطه سواد رسانه‌ای بر مؤلفه‌های آگاهی سیاسی ...  بیشتر