مطالعات زنان
بررسی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعۀ دموکراسی

مسعود نیکوقدم؛ محدثه قلی‎زاده امیرآباد؛ عبدالله خوشنودی

دوره 16، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 621-640

http://dx.doi.org/10.22059/jwdp.2019.263033.1007470

چکیده
  در قرن بیستم، با موج جدید تحولات سیاسی در بسیاری از کشور‎ها، محققان به دنبال درک پیش‎شرط‎های لازم برای ظهور و تداوم دموکراسی بودند. در این بین، «نظریة نوسازی» از بالاترین حمایت تجربی برای تحقق دموکراسی برخوردار شد. اما ناکارآیی این نظریه در عمل، به پررنگ‌شدن نقش عوامل دیگر منجر شد. یکی از این عوامل که تاکنون توجه چندانی ...  بیشتر