مطالعات زنان
هویت جنسیتی زنانه (زنانگی) در سیرۀ حضرت زهرا (س)

یحیی بوذری نژاد؛ ابوالفضل اقبالی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 305-327

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.355729.1008317

چکیده
  گروه‌های مرجع، الگوها و شیوه‌های زیست تأثیرگذار که به معرفی تیپ‌های ایدئال سبک زندگی در جوامع مختلف منجر می‌شوند، یکی از ابعاد مهم حوزۀ مطالعات اجتماعی هستند. در جامعۀ ایرانی، یکی از این الگوها و مراجع تأثیرگذار در تعیین شیوه‌های زیست و سبک زندگی، دین و سیرۀ بزرگان دینی است. پژوهش‌هایی که دربارۀ میزان دینداری و کیفیت آن در جامعۀ ...  بیشتر

بازتعریف هویت زنان همسر از دست داده: مطالعه‌ای در محله‌های افسریه و عباس‌آباد تهران

مژگان بلوری؛ سهیلا علیرضانژاد

دوره 19، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 141-166

https://doi.org/10.22059/jwdp.2021.314004.1007917

چکیده
  پرسش آغازین این پژوهش عبارت است از «زنان متأهلی که همسر خود را از دست می‏دهند، چگونه هویت خود را بازتعریف می‏کنند؟» این پژوهش بر پایة رهیافت نظریة داده‌بنیاد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبة نیمه‌ساخت‏یافته سیر زندگی و مشاهده است. نظریات گیدنز، کاستلز، جنکینز و گیلیگان در بازتعریف هویت بررسی شد. حجم نمونه 21 نفر از ...  بیشتر

جامعه‌پذیری جنسیتی در کتاب‌های درسی مدارس ‌ایران

یعقوب فروتن

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1389

چکیده
  جامعه‌پذیریِ جنسیتی عمدتاً در دوران کودکی و سنین مدرسه شکل می‌گیرد و به‌تدریج در ذهن و رفتار‌های اجتماعی درونی و متبلور می‌شود. بدین ترتیب، مدارس و کتاب‌های درسی به‌عنوان اولین و مؤثرترین مرجع رسمی آموزش و انتقال انتظارات اجتماعی و استانداردهای فرهنگی، نقشی مهم در تکوین و توسعه‌ی هویت جنسیتی کودکان و نوجوانان ایفا می‌کنند. ...  بیشتر