فقه، فلسفه و معارف اسلامی
بازخوانی مفهوم توسعۀ اجتماعی در نظام سیاست‌گذاری نبوی با تکیه بر جایگاه زنان در مدینه

محمد جواد نجفی؛ محمدحسین رجبی دوانی؛ محمد سپهری

دوره 21، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 615-636

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.359854.1008344

چکیده
  توسعۀ اجتماعی، از مهم‌ترین شاخص‌های ارزش‌گذاری حکومت‌ها برای نقش‌دادن جوامع برای حضور اثرگذار در جامعه به‌خصوص برای زنان جامعه است که این موضوع با مطالعۀ موردی دولت نبی اکرم (ص) به‌عنوان مسئلۀ اصلی توجه قرار گرفته است. در عصری که اسلام ظهور کرد، تقریباً زنان تمام جوامع از جایگاه مناسبی برخوردار نبودند و حتی از ابتدایی‌ترین حقوق ...  بیشتر

مطالعات زنان
هویت جنسیتی زنانه (زنانگی) در سیرۀ حضرت زهرا (س)

یحیی بوذری نژاد؛ ابوالفضل اقبالی

دوره 21، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 305-327

https://doi.org/10.22059/jwdp.2023.355729.1008317

چکیده
  گروه‌های مرجع، الگوها و شیوه‌های زیست تأثیرگذار که به معرفی تیپ‌های ایدئال سبک زندگی در جوامع مختلف منجر می‌شوند، یکی از ابعاد مهم حوزۀ مطالعات اجتماعی هستند. در جامعۀ ایرانی، یکی از این الگوها و مراجع تأثیرگذار در تعیین شیوه‌های زیست و سبک زندگی، دین و سیرۀ بزرگان دینی است. پژوهش‌هایی که دربارۀ میزان دینداری و کیفیت آن در جامعۀ ...  بیشتر