موضوعات = مطالعات زنان
تعداد مقالات: 71
4. رابطه بین دین‌داری و رفتار پرخطر در زندگی مجردی؛ مطالعه پیمایشی زنان شهر یزد 1397

دوره 17، شماره 1، بهار 1398، صفحه 27-42

10.22059/jwdp.2019.274299.1007577

احمد کلاته ساداتی؛ حمید حجازی؛ الهام مرادی نژاد


7. تأملی بر تحول پارادایمی مسئلۀ «مادری» در اندیشۀ فمینیستی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 551-579

10.22059/jwdp.2019.265876.1007497

مریم رفعت‌جاه؛ ابوعلی ودادهیر؛ شیوا علی‌نقیان


8. استرس و خشونت فیزیکی مردان علیه زنان: یک تحقیق کیفی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 581-602

10.22059/jwdp.2019.266725.1007506

حسین بنی‌فاطمه؛ محمد عباس‌زاده؛ محمدباقر علیزاده‌اقدم؛ نیّر محمدپور


9. بررسی تأثیر توانمندسازی زنان بر توسعۀ دموکراسی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 621-640

10.22059/jwdp.2019.263033.1007470

مسعود نیکوقدم؛ محدثه قلی‎زاده امیرآباد؛ عبدالله خوشنودی


18. واکاوی کیفی قاچاق مواد مخدر از منظر زنان قاچاقچی زندان مرکزی شهر کرمان

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 111-129

10.22059/jwdp.2018.239629.1007252

امیر سلطانی نژاد؛ ادیبه برشان؛ امیر صدرا اسدی؛ مریم بلوردی؛ علی سادیی


21. تحلیل ارتباط میان نرخ اشتغال زنان و میزان باروری (مطالعۀ موردی: ایران)

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 311-325

10.22059/jwdp.2017.230655.1007176

محمد حسن فطرس؛ مریم نجمی؛ عباس معمارزاده


23. اقدام به خودکشی بین زنان آبدانان: انگیزه‏ ها و شرایط

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 427-446

10.22059/jwdp.2017.229631.1007164

اکبر زارع شاه آبادی؛ مجتبی شفیعی نژاد؛ جواد مداحی


24. مطالعۀ کیفی موانع ارتقای شغلی و مدیریتی بانوان

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 169-185

10.22059/jwdp.2017.62352

رضا اسماعیل‌پور؛ حمیدرضا تفقدی