نویسنده

چکیده

این مقاله به بررسی نقش سیاسی و اجتماعی زنان در جامعه معاصر ایرانی در سه دوره ؛ پیش از انقلاب مشروطه ، حین انقلاب مشروطه و پس از آن می پردازد. این مقاله با ذکر شواهدی تاریخی ضمن رد دیدگاه هایی که یا نقشی منفعلانه و حاشیه ای برای زنان ایرانی در جنبش های اجتماعی در دوره های فوق قائلند و یا ارزیابی منفی از عملکرد اجتماعی زنان دارند. دیدگاه سومی را مطرح می کند که مطابق آن زنان ایرانی را دارای نقش جدی و تعیین کننده در تحولات اجتماعی ایران می داند مسئله دیگری که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که این مشارکت از سوی کدام قشر از زنان بوده است. شواهد تاریخی نشان می دهد که عامه زنان مسلمان و نه زنان غرب گرا یا شرق گرا دارای نقش تعیین کننده در فعالیتهای اجتماعی و سیاسی بوده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this article, an effort has been made to discuss about three different approaches on the socio-political role of women in contemporary history of Iran. The first approach was made by those who do believe that throughout the history of Iran, the role of women has never been significant. Contrary to previous approach, some would argue that women have had some roles but it was rather destructive. Finally, others believe that Muslim women have had the most important role in socio-political development over the last decades. But despite the common belief, these women who played an active role in socio-political development were not related to royal families or intellectual communities. However, these approaches are scrutinized
based on the documents and finally it is possible to conclude that Iranian women have played a rather constructive role in the history of development but they were not able to publicize their thoughts due their lack of access to the publication facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • constructive role
  • destructive role
  • socio-political role
  • Women