نویسنده

چکیده

در جوامع سنتی زنان، اساسا در حرفه وکالت حضور کمرنگی دارند. به گونه ای که تقریبا یک دهم وکلا را زنان تشکیل می دهند. در چند دهه گذشته محدودیت هایی که در زمینه ورود زنان به مناصب قضایی وضع گشته از حضور زنان در این حرفه کاسته است. هدف این مقاله ارزیابی ابعاد گوناگون حضور زنان در حرفه وکالت است. این مقاله نشان میدهد یا وجود محدودیتهای گوناگون بر شمار کارآموزان زن افزوده شده و وکلای زن توانسته اند به هیات مدیره کانون وکلات دادگستری راه یابند. مطمئنا حضور زنان در سطح مدیریتی کانون وکلا می تواند موجب تغییر کلیشه های ذهنی موجود در زمینه مردانه بودن شغل وکالت و نیز توانمندی های زنان در این حرفه تخصصی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In traditional societies, women are under-represented in the law profession in such a way that they constitute approximately one-tenth of the total number of lawyers in Iran. Over the past few decades, due to prevailing restrictions, women’s entering into judicial positions has been restricted, decreasing their number in this profession. This article shows that in spite of these different restrictions the number of female trainees in law has increased. Also, female lawyers have joined the board of Bar Association. Clearly women’s active presence at managerial level of the association will facilitate changing stereotyping of law profession as a masculine field, also utilizing women’s capacities in this specialized profession.

کلیدواژه‌ها [English]

  • management
  • Occupations
  • profession
  • Women