پیامدهای جنسیتی تخریب سرمایه اجتماعی

سعید مدتی قهفرخی

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  تخریب سرمایه اجتماعی اگرچه همه جمعیت کشور را در برابر آثار سوء قرار می دهد، اما پیامدهای منفی آن به دلایلی زنان را بیش از مردان تهدید می کند. یکی از روش های سنجش وضعیت سرمایه اجتماعی بررسی روند مشکلات اجتماعی جامعه است. طی سالهای اخیر مطالعات بسیاری روند فزاینده برخی از این مشکلات را در جامعه ایران گزارش کرده اند . این مقاله مبتنی بر ...  بیشتر

زنان سرپرست خانوار: فرصتها و چالش ها

ستاره فروزان؛ اکبر بیگلریان

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  توسه یافتگی هدفی است که هر کشوری برای رسیدن به آن تلاش می کند . ارزش های اساسی توسعه پایدار را می بایست در ارتقای کیفیت زندگی یعنی توانمندسازی زنان و مردان جست و جو کرد. از مواردی که توسعه یافتگی را تحت تاثیر قرار می دهد، امکان دسترسی زنان مانند مردان به فرصتهای برابر، کسب امنیت اقتصادی و رفع فقر از آنان است. این مساله برای زنان سرپرست ...  بیشتر

بررسی میزان رواج همسر آزاری و عوامل موثر بر آن

حسن شمس اسفند آباد؛ سوزان امامی پور

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  پیامدهای همسرآزاری در جوامع و تاثیرات سوء آن بر مادران و فرزندان در پژوهشهای متعددی نشان داده شده است. از مشخصات عمومی همسر آزاری، پنهان بودن آن از انظار است، را به طوری که اغلب زنان ایران آزار همسرانشان را تحمل می کنند. از این رو تحقیقات قابل توجهی در داخل کشور وجود ندارد. به منظور بررسی رواج همسرآزاری و عوامل موثر بر ان در میان زنان ...  بیشتر

عدم تعادل در وضعیت ازدواج در ایران

افشین جعفری مژدهی

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  تغییر ساختار سنی و جنسی جمعیت به عنوان یک عامل اولیه و مستقل – فارغ از تاثیرپذیری از عوامل گوناگون – منجر به بروز اختلال در وضعیت ازدواج در جامعه می شود. بر اساس تحولات جمعیتی دهه های اخیر در ایران به ویژه دردهه 65-1355 ساختار سنی – جنسی جمعیت به طور قابل توجهی تغییر کرده است. این تغییر ساختاری جمعیت در ایران، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی ...  بیشتر

تاثیر اشتغال مادران بر عملکرد رفتاری و آموزشی فرزندان

علی اصغر احمدی؛ سیدحسین تقوی

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  این مقاله به ارائه یافته های یک پژوهش درباره اشتغال مادران با سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی فرزندان آنها می پردازد . اطلاعات مورد نیاز از 203 دانش آموز (دختر و پسر) دوره ابتدایی شهر دامغان گردآوری شده است. پرسش نامه رفتار راتر برای سنجش میزان سازگاری اجتماعی دانش آموزان در دو محیط خانه و مدرسه به کار رفته است. فهرست توصیفی شغل و پرسش ...  بیشتر

پیامدهای توانمندسازی زنان در حرفه وکالت

بهناز اشتری

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  در جوامع سنتی زنان، اساسا در حرفه وکالت حضور کمرنگی دارند. به گونه ای که تقریبا یک دهم وکلا را زنان تشکیل می دهند. در چند دهه گذشته محدودیت هایی که در زمینه ورود زنان به مناصب قضایی وضع گشته از حضور زنان در این حرفه کاسته است. هدف این مقاله ارزیابی ابعاد گوناگون حضور زنان در حرفه وکالت است. این مقاله نشان میدهد یا وجود محدودیتهای گوناگون ...  بیشتر

فعالیت فرهنگی زنان ایرانی: مطالعه کتاب و نشریه

احمد رجب زاده

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  تاهل و اشتغال موقعیت هایی هستند که بر رفتار و روحیات زنان تاثیرات عمیق بر جای می گذارند و موجب تمایز آنها از سایر گروههای زنان می شوند. در این زمینه فعالیت فرهنگی از جمله عرصه هایی است که از موقعیت های زنان تاثیر می پذیرد . در این مقاله، بر اساس داده های طرح فعالیت و مصرف فرهنگی خانواده انجام فعالیت فرهنگی: مطالعه کتاب و نشریه بین زنان ...  بیشتر

مشارکت زنان در رادیو و تلویزیون

اعظم راودراد

دوره 1، شماره 5 ، فروردین 1382

چکیده
  رسانه ها با نشر اطلعات افکار، ذهنیات و فرهنگ جامعه را شکل می دهند. انتخاب کنندگان و تدوین کنندگان پیام (مدیران رسانه ها و عوامل برنامه ساز)نقش بسیار مهمی در چگونگی شکل گیری این فرهنگ و تحولات آن دارند. در این مقاله حضور کمی و کیفی زنان در این موقعیت های شغلی در دو رسانه رادیو و تلویزیون در ایران بررسی گردیده و نشان داده شده است که زنان ...  بیشتر