نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

این مقاله به بررسی مناطق مختلف استان سیستان و بلوچستان از جهت وضعیت آموزش می‌پردازد. هدف این مقاله رتبه‌بندی مناطق و نواحی آموزشی از نظر میزان دستیابی دانش‌آموزان دختر و پسر مقاطع سه‌گانه تحصیلی به فرصت‌های آموزشی است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از داده های آماری آخرین سرشماری نفوس و جمعیت کشور بدست آمده است. از این رو سه نوع نابرابری در مورد استان سیستان و بلوچستان مشاهده می‌شود. نخست، بین استان با میانگین کشوری. دوم، بین مناطق مختلف استان و سوم، میان دختران و پسران. این نابرابری، عموماً در مقاطع تحصیلی بالاتر تشدید می‌شود. برای رتبه‌بندی مناطق و نواحی از شاخص انتخاب, ضریب جینی و منحنی لورنز استفاده شد و میزان دسترسی به فرصت‏های آموزشی در قالب پوشش تحصیلی واقعی, نرخ گذر تحصیلی، انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که وضعیت آموزشی در استان هم در بین نواحی مختلف استان نابرابر است و هم تفاوت‌های جنسیتی قابل ملاحظه‌ای دیده می‌شود. افزون بر این وضعیت استان از میانگین کشوری نیز پایین‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inequal Access to Educational Opportunities for Boys and Girls in Sistan and Baloochestan

چکیده [English]

: This study classify the regions and districts according to the access of male and female students to educational opportunities in Sistan and Baloochestan. The necessary information was collected in terms of regions, districts, and sex by referring to the Iranian statistics of Census and population in 1375.
We used Gini coefficient and Lorenz curve to rank the regions and measure the access to educational opportunities according to educational studying i.e. transition rate .The results indicate that educational opportunities were not distributed equally in all regions. The male's and female's access rate to education was lower than the average rate of the country.
On the other hand, the girls experienced less educational opportunities in comparison with the boys and there is a significant difference between these two sexes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Access to education
  • Educational opportunities
  • Transition rate