نویسنده

کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث از دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

حوا همسر آدم نخستین زنی است که در اساطیر و حکایات از او یاد می‏شود. آیات قرآن چگونگی آفرینش حوا را به روشنی بیان نکرده‏اند. در مقابل برخی روایات در منابع اولیه حدیثی یافت می‏شوند که حوا یا به طور کلی جنس زن را آفریده شده از آدم یا جزئی از بدن او می‏دانند. در این مقاله این روایات پس از دسته بندی و گزارش، نقد و بررسی می‏شوند. در نقد متن عرضه روایات بر قرآن‏، عقل و دیگر ملاک‏ها مبنا قرار می‏گیرند. در نقد سندی نیز به راویان ضعیف و انقطاع در سند اشاره می‏شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Creation of Eve in Quran and Tradition

چکیده [English]

Eve the Adam's wife is the first woman that is mentioned in myths and narratives. The verses of the Quran do not explain quality of Eve's creation. Meanwhile some of traditions exist in early Hadith sources that consider Eve or generally women as being created from man or from certain limb (rib) of him. In this article, these Hadith sources having been classified and quoted, are studied and analyzed. And then after comparing with Quran and other criteria and criticism of narrator, it is proved that these traditions seem to be weak.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eve
  • Eve’s creation
  • Hadith
  • Hadith criteria
  • woman’s creation