آفرینش حوا (زن) در قرآن و روایات

اعظم فرجامی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1385

چکیده
  حوا همسر آدم نخستین زنی است که در اساطیر و حکایات از او یاد می‏شود. آیات قرآن چگونگی آفرینش حوا را به روشنی بیان نکرده‏اند. در مقابل برخی روایات در منابع اولیه حدیثی یافت می‏شوند که حوا یا به طور کلی جنس زن را آفریده شده از آدم یا جزئی از بدن او می‏دانند. در این مقاله این روایات پس از دسته بندی و گزارش، نقد و بررسی می‏شوند. در نقد متن ...  بیشتر

صدای زنانه در ادبیات معاصر ایران

ابراهیم فیاض؛ زهره رهبری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1385

چکیده
  این مقاله ادبیات را با تمام الزامات ادبی خود به‏عنوان، روایتی از زبان در نظر می‏گیرد و دو نسل از نویسندگان را با توجه به متغیر جنسیت تحلیل می‏کند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل گفتمان و وارد کردن گویه‏های ادبیت مکتب فرمالیسم، 2جفت متن ادبی در فاصله‏40 ساله بررسی شده‏اند تا ویژگی‏های جنسیتی و ادبی‏شان استخراج شود. این رساله ...  بیشتر

خانواده سیم (سیمز): فراسوی جنسیت و نژاد

مسعود کوثری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1385

چکیده
  این مقاله به بررسی بازی ویدئویی خانواده سیم (سیمز) از نظر ارزش‏های اجتماعی و خانوادگی مستور در آن می‏پردازد و می‏کوشد به چند پرسش پاسخ دهد. آیا خانواده سیم به بازنمایی ارزش‏های اجتماعی در جامعه آمریکا و به ویژه خانواده آمریکایی می‏پردازد؟ خانوده سیم چه مبنایی را برای استواری جامعه و خانواده آمریکایی پیشنهاد می‏کند؟ سرانجام، این ...  بیشتر

زنان و سریال‌های تلویزیونی

تقی آزاد ارمکی؛ جمال محمدی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1385

چکیده
  این مقاله در پی بررسی قرائت، رمزگشایی و تفسیر زنان از سریال‌های تلویزیون است. این بررسی بر مبنای رویکرد مطالعات فرهنگی انجام گرفته است. به همین دلیل، چارچوب نظری ما منظومه‌ای از نظریة هژمونی گرامشی و هال و نظریة ترکیب‌بندی در آثار گرامشی و آلتوسر و هال و لاکلاو و موفه است. این پژوهش با استفاده از روش کیفیِ مصاحبة متمرکز انجام شده ...  بیشتر

مقایسه نگرش زنان و مردان اصفهانی نسبت به دنیای عادلانه برای زنان و مردان

محسن گلپرور؛ سید حمید رضا عریضی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1385

چکیده
  این مقاله در پی مقایسه نگرش زنان و مردان نسبت به دنیای عادلانه برای زنان و مردان است. برای رسیدن به هدف فوق،‌ 1176 نفر به‏صورت نمونه‏گیری چند مرحله‌ای برای پاسخگویی به دو پرسشنامه باورهای دنیای عادلانه برای زنان و مردان از مناطق مختلف شهر اصفهان انتخاب شدند. یافته‌ها نشان داد که زنان به جز در دریافت احترام در خور شأن برای خانم‏ها ...  بیشتر

نگاهی به عوامل فرهنگی افزایش ورود دختران به دانشگاه‏ها

محمد امین قانعی راد؛ فرهاد خسرو خاور

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1385

چکیده
  در اغلب ادبیات موجود حضور زنان در دانشگاه‌ها با مقوله‌ تربیت نیروی انسانی و مسأله اشتغال مرتبط می‌شود و در تبیین این موضوع از نظریات اقتصاددانان درباب سرمایه انسانی یاری گرفته می‌شود. اما این مقاله بر ابعادی دیگر از این پدیده دست می‌گذارد و به ارزیابی انگیزه های اجتماعی و فرهنگی ورود دختران به دانشگاه می‌پردازد. پرسش اصلی این ...  بیشتر