نویسنده

عضو هیات علمی گروه ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی بازی ویدئویی خانواده سیم (سیمز) از نظر ارزش‏های اجتماعی و خانوادگی مستور در آن می‏پردازد و می‏کوشد به چند پرسش پاسخ دهد. آیا خانواده سیم به بازنمایی ارزش‏های اجتماعی در جامعه آمریکا و به ویژه خانواده آمریکایی می‏پردازد؟ خانوده سیم چه مبنایی را برای استواری جامعه و خانواده آمریکایی پیشنهاد می‏کند؟ سرانجام، این نگاه چقدر با رویای آمریکایی موفقیت فاصله دارد؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sims Family: Beyond the Race and Gender

چکیده [English]

This article deals with the social and family values in one of the most famous simulation games (The Sims) in the recent years. it is tried to answer some questions, whether, The Sims is a representative of social values of American society, and in particular, of the American Family. What is the cement of the American society from the game point of view? What does the Sims family suggest as a means for establishing American society and family in particular? Finally, is there a gap between this view and the American dream of success?

کلیدواژه‌ها [English]

  • American family
  • games
  • Gender
  • social values
  • The Sims